DZIAŁ SPRZEDAŻY
Jakub Skibiński
tel +48 601 24 21 24
e-mail: kuba@waldi.net.pl

Maciej Skibiński
tel +48 601 80 75 70
e-mail: maciej@waldi.net.plWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. realizacją zgłoszenia lub przesłaniem zamówionej ofery).

DZIAŁ MARKETINGU I PROMOCJI
Maciej Skibiński
tel +48 601 80 75 70
e-mail: biuro@posit.pl